روش ایمپلنت دندان فوری با روش پانچ و دیجیتال چه مزایا و مشکلاتی دارد؟

اثبات شده درمان ایمپلنت فوری دندان بالینی که نیازمند سالها پیشرفت مهارت دستی از جانب جراح، دندانپزشک ترمیمی و تکنسین است را می توان در 2 جلسه به صورت کاملا دیجیتال و بدون نیاز به قالب گیری مرسوم، روش های آزمایشگاهی و مهارت های دستی پیشرفته انجام داد.

بی دندانی یکی از مشکلاتی است که امروز ممکنه با آن مواجه شوید که در بیشتر مواقع می‌توان با درمان ایمپلنت فوری دندان (Immediate Loading) یا ایمپلنت های یک روزه آن را رفع کرد.

بنابراین اگر دچار شرایط یک یا چند بی دندانی شده اید

می توانید برای جایگزینی جای دندان از روش ایمپلنت دندان یا کاشت دندان با پایه فلزی استفاده کنید.

 • با روش پانچ یا فلپ لِس FLAP Less، ایمپلنت فوری دندان برای افرادی بدون جراحی باز انجام می شود.
 • با جراحی مرسوم لثه برای دندان از دست رفته و ثابت کردن دندان مصنوعی با روش All-On-4 انجام می شود.
 • با روش موک می توانید ایمپلنت دیجیتال را برای انجام ایمپلنت فوری دندان بدون جراحی تجربه کنید.

ایمپلنت فوری دندان دیجیتال در دو جلسه: اثبات مفهوم

ایمپلنت فوری دندان دیجیتال در دو جلسه: اثبات مفهوم

دندانپزشکی ایمپلنت به درمان جایگزین رایج برای رفع بی دندانی تبدیل شده است،

اما با این حال هنوز هم درصد کمی از افرادی که دندان خود را از دست داده اند از مزایای آن بهره مند می شوند.

محدودیت های اصلی شامل درصد کمی متخصصین انجام ایمپلنت فوری به دلیل

منحنی یادگیری بلند آن و همچنین تعهد زمانی از جانب فرد است.

اکنون برای ایمپلنت فوری دندان دیجیتال اقدام کنید

تماس با دکتربرای وقت معاینه و دیدن عکس CBCT، کاشت دندان فوری دیجیتال، هزینه کامل کاشت، فیلم مصاحبه دندانپزشکی دیجیتال  و تصویربرداری 3 سه بعدی دهان روی دکمه زیر کلیک کنید.

تماس یا چت آنلاین

اثبات این مفهوم نشان می دهد درمان ایمپلنت فوری دندان بالینی که نیازمند

سالها پیشرفت مهارت دستی از جانب جراح، دندانپزشک ترمیمی و تکنسین است را می توان

در 2 جلسه به صورت کاملا دیجیتال و بدون نیاز به قالب گیری مرسوم،

روش های آزمایشگاهی و مهارت های دستی پیشرفته انجام داد.

این تکنیک باعث کاهش منحنی یادگیری و زمان انجام ایمپلنت دندان فوری می شود.

اولین جلسه ایمپلنت فوری شامل مشاوره، تشخیص، CT (توموگرافی کامپیوتری) و اسکن های سطحی نوری

از محل قراردادن ایمپلنت شامل بافت های نرم (لثه)، دندان های مجاور و فک مقابل است.

این اطلاعات دیجیتال وارد یک نرم افزار طراحی ایمپلنت با فرم سه بعدی باز شده و بازسازی می شوند.

سپس ایمپلنت و ترمیم به طور دقیق در موقعیت استخوانی بهینه با نمایه ظاهری ایده آل

برای ترمیم های طراحی شده به صورت بیولوژیکی و زیبا طرح ریزی می شوند.

سپس این اطلاعات و همه مدل های مورد نیاز به صورت دیجیتال پرینت شده و بلافاصله تاج دندان به صورت دیجیتال تراش داده می شود.

در جلسه دوم، فرد برای قرار دادن ایمپلنت دندان فوری باز می گردد.

با اصلاح روش های دیجیتال، متخصصین دندانپزشکی بیشتری در ارائه درمان ایمپلنت در ابتدای حرفه خود شرکت می کنند.

امید است این مساله باعث کاهش زمان شده و میلیون ها فرد دیگر از مزایای ایمپلنت فوری دندان دیجیتال بهره مند شوند.

شکل 1 و 2

یک نمونه انجام ایمپلنت دندان فوری دیجیتال

یک مرد 32 ساله با بالا بودن خط لبخند و از دست دادن دندان نیش و جانبی سمت چپ فک بالا به دلیل حادثه دوچرخه سواری که

حدودا دو سال قبل از مراجعه رخ داده بود مراجعه کرده است (شکل 1) .

در جلسه اول، یک اسکن CBCT از فک بالا با اپلاینس های پیش ساخته قرار داده شده در داخل دهان حاوی نشانگرهای معتبر، حجم و چگالی کافی استخوان را تایید کرد،

و یک تصویر دیجیتال از استخوان، دندان های باقیمانده و نشانگرهای معتبر به دست آمد.

در همین جلسه، یک اسکن نوری از دندان ها، بافت نرم و فک مقابل،

و همچنین دندان های چفت شده با دستگاه قالب گیری دیجیتال کامل شد (شکل 2) .

بعد از گرفتن داده های دیجیتال، به این آقا دستورات و داروهای قبل از جلسه دوم داده شد و زمانی نیز برای ایمپلنت فوری و ترمیم دندان تعیین شد.

طرح دیجیتال برای کاشت ایمپلنت فوری
شکل 3- 3a و 3b و 3c و 3d و 3e و 3f و 3g و 3h

طرح دیجیتال برای کاشت ایمپلنت فوری

دیجیتالی کردن اطلاعات انجام شد و در شکل 3 نشان داده شده اند.

از روی داده های دیجیتال گرفته شده با CBCT، بازسازی سه بعدی ایجاد شد.

تصاویر دیجیتال بازسازی سه بعدی بافت های سخت سی تی اسکن،

در (شکل 3a و 3b) نشان داده شده اند، می توان نشانگرهای معتبر را به رنگ زرد مشاهده کرد.

اسکن سطح (قالب گیری دیجیتال) با رنگ سبز نشان داده شده است،

و نشانگرهای قرمز دندان های مربوط به سی تی اسکن هستند.

4 کره قرمز در نوک برآمدگی های در هر دوی این تصاویر دیده می شوند؛

آنها برای ثبت و ادغام تصاویر دیجیتال CT با اسکن های سطحی در نرم افزار استفاده شدند (شکل 3c و 3d) .

تصاویر ادغام شده در (شکل 3e و 3f) نشان داده شده اند.

اسکن سطحی فک مقابل که به صورت دیجیتال از تصاویر بین فکی دیجیتال گرفته شده

در اسکن سطحی اول به هم وصل شده اند، در (شکل 3g و 3h ) نشان داده شده است.

شکل های 6-4/ 4a و 4b و 5a و 5b و 5c

اکنون همه عناصر مورد نیاز برای برنامه ریزی درباره محل قرار دادن ایمپلنت دندان و ایجاد نمایه ظاهری

و چفت شدگی برای ترمیم ایمپلنت فوری به شکل دیجیتال موجود هستند.

اطلاعات دیجیتال ادغام شده حاوی نشانگرهای معتبر به نرم افزار طراحی ایمپلنت صدور می شوند.

نشانگرهای معتبر برای صدور مختصات صحیح ایمپلنت به نرم افزار برای مونتاژ فایل نهایی در ساخت راهنمای انجام ایمپلنت دندان فوری ضروری هستند.

با استفاده از نرم افزار CAD، یک دندان نیش و دندان جانبی دیجیتال از دندان های مقابل ساخته شده،

در فضای بی دندان نسبت به هم، دندان های مجاور، بافت نرم و دندان های مقابل قرار داده شدند (شکل 4a و 4b) .

(شکل 5) . ایمپلنت طرح ریزی شده (آبی) در موقعیت بهینه نسبت به استخوان و تاج دندان (سفید).

(شکل 6) . نمایه ظاهری به رنگ سبز، برای ترمیم موقت تشکیل شده بین گردنه تاج و پلت فرم ایمپلنت.

شکل 7- a و b و c و d

توضیح تصویرهای 7 بالا ⇑

(شکل 7a) الگوی جراحی طرح ریزی شده به صورت دیجیتال.

(شکل 7b) الگوی جراحی پرینت شده به صورت دیجیتال.

(شکل 7c) مدل پیش ایمپلنت فوری دیجیتال با شباهت ایمپلنت.

(شکل 7d) مدل پرینت شده از این داده ها.

شکل های 8 و 9-8a و 8b و 8c و 9a و 9b

سپس فایل دیجیتال ترمیم برای تراشکاری تاج دندان با جنس رزین به دستگاه CAD انتقال داده شد.

سپس ترمیم در مدل پرینت شده فک بالا با شباهت قرار داده شد (شکل 8) ،

و یک ماتریس سیلیکونی برای گرفتن عکس از موقعیت ترمیم نسبت به دندان های مجاور برای قرار دادن ترمیم در جراحی ایجاد شد.

اکنون برای ایمپلنت دیجیتال بدون جراحی اقدام کنید

تماس با دکتربرای وقت معاینه و دیدن عکس CBCT، کاشت دندان فوری دیجیتال، هزینه کامل کاشت، فیلم مصاحبه دندانپزشکی دیجیتال  و تصویربرداری 3 سه بعدی دهان روی دکمه زیر کلیک کنید.

تماس یا چت آنلاین
توضیح تصویرهای 8 تا 9 ⇑

شکل(8a). مدل پرینت شده فک بالا و پایین کنار هم قرار گرفت.

شکل (8b). ماکت ایمپلنت در مدل پرینت شده فک بالا.

شکل (8c). ترمیم تراشکاری شده از روی داده های دیجیتال روی مدل پرینت شده فک بالا قرار داده شد.

شکل 9 . الگوی جراحی در موقعیت خود بعد از برش و آشکارسازی بافت نرم.

شکل 10

نتایج برنامه ریزی دیجیتال برای ایمپلنت فوری

در جلسه دوم، این آقا برای ایمپلنت دندان مراجعه کرد.

یک ساعت قبل از انجام روش ایمپلنت فوری به او enn VK 2000P میلی گرم داده شده بود

و 2 میلی لیتر اینفیلتراسیون موضعی داروی بیهوشی به کام و لب در مدت کوتاهی قبل از شروع برش تزریق شد.

برش حاشیه ای یا مرزی و خط میانی برای بالا بردن فلپ در ناحیه راهنمای اسلیو الگو

به منظور قرار دادن آن روی دندان های مجاور بدون تداخل بافت نرم ایجاد شد (شکل 9) .

سپس الگوی ساخته شده قرار داده شد و موقعیت صحیح با بررسی پنجره نشان داده شده با فلش ها تایید گردید (شکل 10) .

با پیروی از پروتکل سازنده، محل ایمپلنت آماده سازی شد.

ایمپلنت 4.1 در 10 میلی متری در سطح استخوان فک با هدایت کامل قرار داده شد.

مراحل کاشت یا ایمپلنت دندان فوری
شکل 12 تا 14

ساختار ایمپلنت دندان فوریتوضیح تصویر بالا از شماره 12 تا 14 ⇑

ایمپلنت از طریق الگوی قالب قرار داده شد.

اَباتمنت Abutment (قسمت اتصال دهنده پایه پیچی و پرتز دندان) موقت روی ایمپلنت قرار داده شده است.

(شکل 12c) . ترمیم موقت برای آماده سازی به منظور درزگیری کردن قرار داده شده است.

(شکل 12d) . اَباتمنت و روکش دندان (crown) با جنس PMMA خود پلیمریزه شونده درزگیری شدند.

(شکل 12e) . ناحیه مهم بین پلت فرم ایمپلنت و تاج با همان جنس رزین PMMA خود پلیمریزه شونده محصور شده و پولیش شدند.

شکل 13. روکش موقت بلافاصله در نواحی بدون چفت شدگی کامل قرار داده شد.

(شکل 14a) ظاهر اولیه مرد 32 ساله قبل از ایمپلنت فوری و (شکل 14b) ترمیم نهایی ایمپلنت دندان بعد از 4 ماه.

ایمپلنت فوری امکان قرار دادن پروتز ثابت شده در یک روز را می دهد.

با این روش فرد می‌تواند در یک روز ظاهر دندان‌هایش را کاملاً مرتب و درست کند.

برای انجام ایمپلنت دندان فوری فرد نباید نیاز به پیوند استخوان داشته باشد.

ایمپلنت فوری تکنیکی است که اجازه می دهد، پروتزها چه تکی و چه کامل در یک روز قرار داده شوند.

در طول دوره جراحی دیجیتال، تکنسین دندانپزشکی ما، پروتز را آماده کرده

و همراه با ایمپلنت در پایان ایمپلنت دندان فوری قرار می دهد.

در موارد کامل، قرار دادن ایمپلنت فوری در 24 ساعت بعدی انجام می شود.

مزایای ایمپلنت فوری دندان

 • توانایی جویدن، اگرچه در روزهای اول باید رژیم غذایی نرم داشته باشد
 • بهبود وضعیت آواشناختی
 • بهبود اعتماد به نفس و کیفیت زندگی فرد
 • یک بار کاشت بدون جراحی مرسوم، زندگی نرمال از روز اول
 • زیبایی دندان و لبخند
 • نیاز به دندان مصنوعی نیست

چه کسی می تواند ایمپلنت فوری دندان را انجام دهد؟

ایمپلنت دندان فوری در یک روز و نیز تکنیک ایمپلنت All-On-4 از درمان های ایمن، قابل پیش بینی و قابل اعتماد هستند،

اما معیارهایی دارند که فقط به افراد دارای ویژگی های زیر اجازه می دهد آن را انجام دهند:

 • داشتن بهداشت خوب دهان
 • وضعیت خوب لثه، پریودنتال و پِری آپیکال دندان های مجاور
 • چفت شدن نرمال دندانها
 • باید فضای میان فکی مناسب برای قرار دادن ایمپلنت، پایه و ترمیم وجود داشته باشد
 • حجم و تراکم مناسب استخوان فک
 • نداشتن عادت های عملکردی همچون دندان قروچه

ایمپلنت فوری دیجیتال چه مزایایی دارد؟

چرا دندانپزشکان ایمپلنت دندان فوری را برای جایگزین دندان کشیده شده یا از بین رفته پیشنهاد می‌دهند؟

در ادامه دلایل اصلی تمایل بیماران و توصیه پزشکان و مزایای ایمپلنت دندان فوری را ذکر می‌کنیم.

1-حفاظت از بافت استخوانی از مزایای ایمپلنت فوری

انجام ایمپلنت دندان قادر است از بافت‌های استخوانی فک حفاظت کند.

این ویژگی یکی از بهترین و مهم‌ترین مزایای ایمپلنت فوری است.

وقتی که دچار بی دندانی می شوید و جای آن در فک پایین یا فک بالا خالی می‌ماند،

بافت‌های استخوانی که در زیر آن دندان قرار داشته‌اند شروع به تحلیل رفتن می‌کنند.

این تحلیل رفتن بافت‌ها پس از افتادن دندان یک فرآیند طبیعی است که نمی‌توان جلوی آن را گرفت.

علت اصلی این تحلیل رفتن بافت استخوانی نبود فشار کافی از بالا است که

باعث می‌شود استخوان تراکم و استحکام خود را از دست بدهد.

تحلیل رفتن استخوان فک

این در حالی است که ایمپلنت فوری در نزدیک ریشه دندان قرار داده می‌شود.

در نتیجه پس از آن که ایمپلنت در استخوان فک مستحکم شد به بافت‌های استخوانی فشار می‌آورد

و باعث می‌شود استخوان استحکام، قدرت و تراکم خود را حفظ کند.

یعنی ایمپلنت فوری می‌تواند از تحلیل رفتن استخوان جلوگیری کند

این ویژگی دندان از چند نظر حائز اهمیت است.

مهم‌ترین آن‌ها این است که تحلیل رفتن استخوان فک

باعث بی‌ثبات شدن و ناپایداری دندان‌های باقی مانده در فک می‌شود.

اگر هم فرد تمامی دندان‌های طبیعی خود را از دست داده باشد،

این تحلیل استخوان فک باعث به هم خوردن ترکیب و حالت و فرم صورت می‌گردد.

به هم خوردن حالت صورت نهایتاً باعث کاهش زیبایی و جذابیت صورت می‌گردد.

علاوه بر این که این حالت را در صورت ایجاد می‌کند که گویا فرد دچار پیری زودرس شده است.

2- ایمپلنت دندان فوری می‌توانند به شما کمک کنند که از به وجود آمدن این چنین مشکلاتی جلوگیری کنید.

بسیاری از افراد با استفاده از دندان مصنوعی مشکل دارند.

این مشکلات به خصوص پس از چند سال بی دندانی فک پایین و فک بالا، شدیدتر هم می‌شوند

روش 4 ایمپلنت برای ثابت کردن دندان مصنوعییعنی اگر مدت‌هاست از زمان بی دندانی شما گذشته باشد،

استفاده از دندان مصنوعی هم به مراتب سخت‌تر و پردردسرتر از ایمپلنت دندان خواهد شد.

3-با استفاده از ایمپلنت فوری دندان می‌توانید دندان مصنوعی لق شده را ثابت کنید

یا آن که کلاً از شر دندان مصنوعی و مشکلات آن خلاص شوید

که این کار با جایگزین کردن کامل دندان‌های از دست رفته با یک ردیف دندان‌های مصنوعی ثابت امکان پذیر است.

بنابراین می‌توان گفت که یکی از مزایای ایمپلنت دندان دائمی و بادوام بودن آن است.

کسانی که به دنبال راه حل‌های طولانی مدت هستند می‌توانند

از این روش برای تثبیت کردن دندان مصنوعی خود استفاده کنند.

با مراجعه به متخصص مجرب و آموزش دیده و سپس مراقبت‌های درست و مناسب از دندان،

ایمپلنت و دندان مصنوعی قرار گرفته بر روی آن سالهای زیادی

بدون مشکل در جای خود باقی خواهد ماند و زندگی لذت بخش تر خواهد شد.

برای ایمپلنت دیجیتال فوری بدون جراحی اقدام کنید

تماس با دکتربرای وقت معاینه و دیدن عکس CBCT، کاشت دندان فوری دیجیتال، هزینه کامل کاشت، فیلم مصاحبه دندانپزشکی دیجیتال  و تصویربرداری 3 سه بعدی دهان روی دکمه زیر کلیک کنید.

تماس یا چت آنلاین

تعریف کشیدن دندان در ویکی پدیا

وب سایت کلینیک ها

رفع مسئولیت: این محتوا برای آگاهی بیشتر شما است و جایگزین مشاوره های پزشکی، ، دندانپزشکی، تشخیص یا ارائه درمان نیست/ اعتماد شما بر تمامی اطلاعات یا محتوای ارائه شده در این راهنما منحصرا برعهده خودتان است/ وب سایت کلینیک ها هیچ گونه پشتیبانی در مورد محتوای پزشکی، روش، محصول، عقیده، متخصص یا پزشک یا هر گونه اطلاعاتی در این صفحه یا هر جای دیگری در این وب سایت ارائه نمی دهد.

‫3 نظرها

 1. ب اطلاعاتی که بر ایمپلنت دندان و فیلم روش بدون پانچ دیدم تونستم برای انجام ایمپلنت 100 درصد تصمیم بگیرم و انجام ددادم.از کلینیک ها بابت اطلاعات کامل ممنون

 2. من دو تا دندون داشتم که به علت پوسیدگی زیاد بعد از ترمیم چند ساله شکسته بود و اذیتم می کردم
  تصمیم کردم به خاطر مراسم عروسیم این دوتا دنونمو با روش ایمپلنت فوری دندانی جایگزین کنم
  توی یه جلسه که خیلی طول کشید دکتر به خوبی انجام داد البته قبلش چندتا عکس از دندونام گرفته بودم و استخون فکمو بررسی کرده بود

  1. سلام خسته نباشید,من چندسال پیش دندون جلوموایملنت کردم اما بعدیه مدت میفته تاحالاچن بارعوضش کردم بازم افتاده حالابایدچیکارکنم؟

لطفا نظری برای این محتوا / تجربه شخصی یا شنیدنی بنویسید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن