دندان ایمپلنتی
موضوعات داغ

روش ایمپلنت دندان فوری با روش پانچ و دیجیتال چه مزایا و مشکلاتی دارد؟

بلافاصله بعد از کشیدن دندان در همان لحظه ایمپلنت فوری انجام می‌شود ولی ایمپلنت با تاج دندان دائم یا موقت نیاز به تشخیص ایمپلنتولوژیست دارد

بی‌دندانی یکی از مشکلاتی است که امروزه ممکن است با آن مواجه شوید که در بیشتر مواقع می‌تواند با درمان ایمپلنت فوری دندان (Immediate Loading) یا ایمپلنت‌های یک روزه انجام شود.

بنابراین اگر یک یا چند ‌دندان از دست داده دارید یا می‌خواهید دندانی را بکشید و فورا دندانی به جای آن قرار دهید

می‌توانید ایمپلنت دندان یا کاشت دندان با پایه فلزی را با 3 روش زیر داشته باشید.

 • با روش پانچ یا فِلَپ لِس بدون جراحی باز، کاشت ایمپلنت فوری دندان برای افرادی که دندان خود را می‌کشند.
 • با روش دیجیتال انجام ایمپلنت فوری دندان بدون جراحی باز برای افرادی که دندان خود را می‌کشند.
 • با روش مرسوم یا دیجیتال، برای افرادی که چند دندان خود را می‌کشند یا چندی قبل کشیده‌اند.

انجام ایمپلنت فوری دندان در 2 جلسه: اثبات مفهوم

ایمپلنت به درمان جایگزین رایج برای رفع بی‌دندانی در خدمات دهان و دندان تبدیل شده است،

اما با این حال هنوز درصد کمی از افرادی که دندان خود را از دست داده‌اند می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

محدودیت های اصلی شامل درصد کمی متخصصین انجام ایمپلنت فوری به دلیل

منحنی یادگیری بلند آن و همچنین تعهد زمانی از جانب فرد است.

اثبات این مفهوم نشان می دهد درمان ایمپلنت فوری دندان بالینی که نیازمند

سالها پیشرفت مهارت دستی از جانب جراح، دندانپزشک ترمیمی و تکنسین است را می توان

در 2 جلسه با سیستم دیجیتال و بدون نیاز به قالب گیری مرسوم، روش‌های آزمایشگاهی و مهارت‌های دستی پیشرفته انجام داد.

ایمپلنت سریع در دو جلسه: اثبات مفهوم

این تکنیک باعث کاهش منحنی یادگیری و زمان انجام کاشت دندان می شود.

اولین جلسه ایمپلنت فوری شامل مشاوره، تشخیص، CT (توموگرافی کامپیوتری) و اسکن های سطحی نوری

از محل قراردادن ایمپلنت شامل بافت های نرم (لثه)، دندان های مجاور و فک مقابل است.

این اطلاعات دیجیتال وارد یک نرم افزار طراحی ایمپلنت با فرم سه بعدی باز شده و بازسازی می شوند.

سپس ایمپلنت و ترمیم به طور دقیق در موقعیت استخوانی بهینه با نمایه ظاهری ایده آل

برای ترمیم‌های طراحی شده به صورت بیولوژیکی و زیبا طرح ریزی می شوند.

سپس این اطلاعات و همه مدل‌های مورد نیاز به صورت دیجیتال پرینت شده و بلافاصله تاج دندان به صورت دیجیتال تراش داده می‌شود.

در جلسه دوم، فرد برای کاشت دندان ایمپلنتی مراجعه می‌کند.

با اصلاح روش های دیجیتال، متخصصین دندانپزشک بیشتری در ارائه درمان ایمپلنت در ابتدای حرفه خود شرکت می کنند.

امید است این مساله باعث کاهش زمان شده و میلیون‌ها فرد دیگر از ایمپلنت فوری دندان دیجیتال بهره‌مند شوند.

فیلم کاشت دندان ایمپلنتی بعد از کشیدن دندان


فیلم کاشت ایمپلنت بعد از کشیدن دندان

یک نمونه انجام ایمپلنت دندان در یک جلسه

یک مرد 32 ساله با بالا بودن خط لبخند و از دست دادن دندان نیش و جانبی سمت چپ فک بالا به دلیل حادثه دوچرخه سواری که

حدودا 2 سال قبل از مراجعه رخ داده بود مراجعه کرده است (شکل 1) .

در جلسه اول، یک اسکن CBCT از فک بالا با اپلاینس های پیش ساخته قرار داده شده در داخل دهان

حاوی نشانگرهای معتبر، حجم و چگالی کافی استخوان را تایید کرد،

و یک تصویر دیجیتال از استخوان، دندان های باقیمانده و نشانگرهای معتبر به دست آمد.

در همین جلسه، یک اسکن نوری از دندان ها، بافت نرم و فک مقابل،

و همچنین دندان های چفت شده با دستگاه قالب گیری دیجیتال کامل شد (شکل 2) .

بعد از گرفتن داده های دیجیتال، به این آقا دستورات و داروهای قبل از جلسه دوم داده شد و زمانی نیز برای ایمپلنت و ترمیم دندان تعیین شد.

طرح دیجیتال برای کاشت ایمپلنت
شکل 3- 3a و 3b و 3c و 3d و 3e و 3f و 3g و 3h

طرح دیجیتال دهان و دندان برای کاشت ایمپلنت سریع

دیجیتالی کردن اطلاعات انجام شد و در شکل 3 نشان داده شده اند.

از روی داده های دیجیتال گرفته شده با CBCT، بازسازی سه بعدی ایجاد شد.

تصاویر دیجیتال بازسازی سه بعدی بافت های سخت سی تی اسکن،

در (شکل 3a و 3b) نشان داده شده اند، می توان نشانگرهای معتبر را به رنگ زرد مشاهده کرد.

اسکن سطح (قالب گیری دیجیتال) با رنگ سبز نشان داده شده است،

و نشانگرهای قرمز دندان های مربوط به سی تی اسکن هستند.

4 کره قرمز در نوک برآمدگی های در هر دوی این تصاویر دیده می شوند؛

آنها برای ثبت و ادغام تصاویر دیجیتال CT با اسکن های سطحی در نرم افزار استفاده شدند (شکل 3c و 3d) .

تصاویر ادغام شده در (شکل 3e و 3f) نشان داده شده اند.

اسکن سطحی فک مقابل که به صورت دیجیتال از تصاویر بین فکی دیجیتال گرفته شده

در اسکن سطحی اول به هم وصل شده اند، در (شکل 3g و 3h ) نشان داده شده است.

مراحل دیجیتال قرار دادن دندان ایمپلنتی
شکل های 6-4/ 4a و 4b و 5a و 5b و 5c

اکنون همه عناصر مورد نیاز برای برنامه ریزی درباره محل قرار دادن ایمپلنت دندان

و ایجاد نمایه ظاهری و چفت شدگی برای ترمیم ایمپلنت فوری به شکل دیجیتال وجود دارد.

اطلاعات دیجیتال ادغام شده حاوی نشانگرهای معتبر به نرم افزار طراحی ایمپلنت صدور می شوند.

نشانگرهای معتبر برای صدور مختصات صحیح ایمپلنت به نرم افزار برای

مونتاژ فایل نهایی در ساخت راهنمای انجام ایمپلنت دندان فوری ضروری هستند.

با استفاده از نرم افزار CAD، یک دندان نیش و دندان جانبی دیجیتال از دندان های مقابل ساخته شده،

در فضای بی دندان نسبت به هم، دندان های مجاور، بافت نرم و دندان های مقابل قرار داده شدند (شکل 4a و 4b) .

(شکل 5) . ایمپلنت طرح ریزی شده (آبی) در موقعیت بهینه نسبت به استخوان و تاج دندان (سفید).

(شکل 6) . نمایه ظاهری به رنگ سبز، برای ترمیم موقت تشکیل شده بین گردنه تاج و پلت فرم ایمپلنت.

ساخت گاید
شکل 7- a و b و c و d

توضیح تصویرهای 7 بالا ⇑

(شکل 7a) الگوی جراحی طرح ریزی شده به صورت دیجیتال برای کاشت دندان فوری.

(شکل 7b) الگوی جراحی پرینت شده به صورت دیجیتال.

(شکل 7c) مدل پیش ایمپلنت فوری دیجیتال با شباهت ایمپلنت.

(شکل 7d) مدل پرینت شده از این داده ها.

مراحی ساخت دیجتالی کاشت ایمپلنت فوری
شکل های 8 و 9-8a و 8b و 8c و 9a و 9b

سپس فایل دیجیتال ترمیم برای تراشکاری تاج دندان با جنس رزین به دستگاه CAD انتقال داده شد.

سپس ترمیم در مدل پرینت شده فک بالا با شباهت قرار داده شد (شکل 8) ،

و یک ماتریس سیلیکونی برای گرفتن عکس از موقعیت ترمیم نسبت به دندان های مجاور برای قرار دادن ترمیم در جراحی ایجاد شد.

توضیح تصویرهای 8 تا 9 ⇑

شکل(8a). مدل پرینت شده فک بالا و پایین کنار هم قرار گرفت.

شکل (8b). ماکت ایمپلنت در مدل پرینت شده فک بالا.

شکل (8c). ترمیم تراشکاری شده از روی داده های دیجیتال روی مدل پرینت شده فک بالا قرار داده شد.

شکل 9 . الگوی جراحی در موقعیت خود بعد از برش و آشکارسازی بافت نرم.

ترمیم دندان
شکل 10

نتایج برنامه ریزی دیجیتال برای کاشت ایمپلنت

در جلسه دوم، این آقا برای ایمپلنت دندان مراجعه کرد.

یک ساعت قبل از انجام آن به او enn VK 2000P میلی گرم داده شده بود

و 2 میلی لیتر اینفیلتراسیون موضعی داروی بیهوشی به کام و لب در مدت کوتاهی قبل از شروع برش تزریق شد.

برش حاشیه ای یا مرزی و خط میانی برای بالا بردن فلپ در ناحیه راهنمای اسلیو الگو

به منظور قرار دادن آن روی دندان های مجاور بدون تداخل بافت نرم ایجاد شد (شکل 9) .

سپس الگوی ساخته شده قرار داده شد و موقعیت صحیح با بررسی پنجره نشان داده شده با فلش ها تایید گردید (شکل 10) .

با پیروی از پروتکل سازنده، محل کاشت دندان ایمپلنت آماده سازی شد.

ایمپلنت 4.1 در 10 میلی متری در سطح استخوان فک با هدایت کامل قرار داده شد.

مراحل کاشت یا ایمپلنت دندان
شکل 12 تا 14
توضیح تصویر بالا از شماره 12 تا 14 ⇑
ساختار ایمپلنت دندان

ایمپلنت از طریق الگوی قالب قرار داده شد.

اَباتمنت Abutment (قسمت اتصال دهنده پایه پیچی و پرتز دندان) موقت روی ایمپلنت قرار داده شده است.

(شکل 12c) . ترمیم موقت برای آماده سازی به منظور درزگیری کردن قرار داده شده است.

(شکل 12d) . اَباتمنت و روکش دندان (crown) با جنس PMMA خود پلیمریزه شونده درزگیری شدند.

(شکل 12e) . ناحیه مهم بین پلت فرم ایمپلنت و تاج با همان جنس رزین PMMA خود پلیمریزه شونده محصور شده و پولیش شدند.

شکل 13. روکش موقت بلافاصله در نواحی بدون چفت شدگی کامل قرار داده شد.

(شکل 14a) ظاهر اولیه مرد 32 ساله قبل از ایمپلنت فوری و (شکل 14b) ترمیم نهایی ایمپلنت دندان بعد از کاشت 4 ماه.

امکان قرار دادن پروتز ثابت شده دندان در یک روز

با این روش فرد می‌تواند در یک روز ظاهر دندان‌هایش را کاملاً مرتب و درست کند.

برای انجام ایمپلنت دندان فوری فرد نباید نیاز به پیوند استخوان داشته باشد.

این روش تکنیکی است که اجازه می دهد، پروتزها چه تکی و چه کامل در یک روز قرار داده شوند.

در طول دوره جراحی دیجیتال، تکنسین دندانپزشکی ما، پروتز را آماده کرده

و همراه با ایمپلنت در پایان ایمپلنت دندان فوری قرار می دهد.

در موارد کامل، کاشت ایمپلنت فوری در 24 ساعت بعدی انجام می شود.

مزایای کاشت ایمپلنت بعد از کشیدن دندان

 • توانایی جویدن، اگرچه در روزهای اول باید رژیم غذایی نرم داشته باشد
 • بهبود وضعیت آواشناختی
 • بهبود اعتماد به نفس و کیفیت زندگی فرد
 • یک بار کاشت بدون جراحی مرسوم، زندگی نرمال از روز اول
 • زیبایی دندان و لبخند
 • نیاز به دندان مصنوعی نیست

چه کسی می‌تواند از آن استفاده کند؟

ایمپلنت دندان فوری در یک روز و نیز تکنیک بستن دندان مصنوعی با ایمپلنت از درمان های ایمن، قابل پیش بینی و قابل اعتماد هستند،

اما معیارهایی است که باید ویژگی‌های زیر را داشته باشید تا آن را انجام دهند:

 • داشتن بهداشت خوب دهان
 • وضعیت خوب لثه، پریودنتال و پِری آپیکال دندان های مجاور
 • چفت شدن نرمال دندان‌ها
 • بفضای میان فکی مناسب برای قرار دادن ایمپلنت، پایه و ترمیم وجود دارد
 • حجم و تراکم مناسب استخوان فک
 • نداشتن عادت‌های عملکردی همچون دندان قروچه

چرا دندانپزشکان آن را برای جایگزین دندان کشیده شده یا از بین رفته پیشنهاد می‌دهند؟

در ادامه دلایل اصلی تمایل بیماران و توصیه پزشکان و مزایای ایمپلنت دندان فوری را ذکر می‌کنیم.

1-حفاظت از بافت استخوانی از مزایای ایمپلنت فوری

انجام ایمپلنت دندان قادر است از بافت‌های استخوانی فک حفاظت کند.

این ویژگی یکی از بهترین و مهم‌ترین مزیت ایمپلنت فوری است.

وقتی که دچار بی دندانی می شوید و جای آن در فک پایین یا فک بالا خالی می‌ماند،

بافت‌های استخوانی که در زیر آن دندان قرار داشته‌اند شروع به تحلیل رفتن می‌کنند.

این تحلیل رفتن بافت‌ها پس از افتادن دندان یک فرآیند طبیعی است که نمی‌توان جلوی آن را گرفت.

علت اصلی این تحلیل رفتن بافت استخوانی نبود فشار کافی از بالا است که

باعث می‌شود استخوان تراکم و استحکام خود را از دست بدهد.

این در حالی است که ایمپلنت در نزدیک ریشه دندان قرار داده می‌شود.

در نتیجه پس از آن که ایمپلنت در استخوان فک مستحکم شد به بافت‌های استخوانی فشار می‌آوردتحلیل رفتن استخوان فک

و باعث می‌شود استخوان استحکام، قدرت و تراکم خود را حفظ کند.

یعنی ایمپلنت فوری می‌تواند از تحلیل رفتن استخوان جلوگیری کند

این ویژگی دندان از چند نظر حائز اهمیت است.

مهم‌ترین آن‌ها این است که تحلیل رفتن استخوان فک

باعث بی‌ثبات شدن و ناپایداری دندان‌های باقی مانده در فک می‌شود.

اگر هم فرد تمامی دندان‌های طبیعی خود را از دست داده باشد،

این تحلیل استخوان فک باعث به هم خوردن ترکیب و حالت و فرم صورت می‌گردد.

به هم خوردن حالت صورت نهایتاً باعث کاهش زیبایی و جذابیت صورت می‌گردد.

علاوه بر این که این حالت را در صورت ایجاد می‌کند که گویا فرد دچار پیری زودرس شده است.

2- ایمپلنت دندان فوری می‌توانند به شما کمک کنند که از به وجود آمدن این چنین مشکلاتی جلوگیری کنید.

روش 4 ایمپلنت برای ثابت کردن دندان مصنوعیبسیاری از افراد با استفاده از دندان مصنوعی مشکل دارند.

این مشکلات به خصوص پس از چند سال بی دندانی فک پایین و فک بالا، شدیدتر هم می‌شوند

یعنی اگر مدت‌هاست از زمان بی دندانی شما گذشته باشد،

استفاده از دندان مصنوعی هم به مراتب سخت‌تر و پردردسرتر از ایمپلنت دندان خواهد شد.

3-با استفاده از آن می‌توانید دندان مصنوعی لق شده را ثابت کنید

یا آن که کلاً از شر دندان مصنوعی و مشکلات آن خلاص شوید

که این کار با جایگزین کردن کامل دندان‌های از دست رفته با یک ردیف دندان‌های مصنوعی ثابت امکان پذیر است.

بنابراین می‌توان گفت که یکی از مزایای ایمپلنت دندان دائمی و بادوام بودن آن است.

کسانی که به دنبال راه حل‌های طولانی مدت هستند می‌توانند

از این روش برای تثبیت کردن دندان مصنوعی خود استفاده کنند.

سوالات متداول ایمپلنت دندان فوری:

ابتدا عکس cbct از دندان شما گرفته می‌شود و بعد از رویت آن توسط متخصص جلسه کاشت ایمپلنت برای یک یا چند دندان تعیین می‌شود

و اگر روکش موقت فوری بخواهید بایستی با سیستم دیجیتال قبل از کشیدن دندان، روکش‌ مورد نظر آماده شود.

خیر، همیشه نه.گاهی بر حسب تشخیص و درخواست شما می‌توان از روش پانچ و یا سیستم دیجیتال برای کاشت ایمپلنت‌ها بدون بخیه و تیغ جراحی استفاده کرد.

بله، با هماهنگی قبلی با سیستم دیجیبتال روکش موقت برای یک یا چند دندان برای شما آماده می‌شود

تا در جلسه کشیدن و بعد از کاشت ایمپلنت، بر روی ایمپلنت شما قرار داده شود.

بله، می‌توان در یک  جلسه تعیین شده چند دندان را کشید و ایمپلنت قرار داد مگر دندان‌ها شکسته باشند و نیاز به جراحی برای درآوردن ریشه آنها باشد.

بله اما بایستی عکس cbct قبل از کاشت ایمپلنت گرفته شود تا با توجه به شرایط استخوانی مشخص شود که امکان انجام آن هست یا نه و اگر نه به شکل.


تعریف کشیدن دندان در ویکی پدیا

وب‌سایت کلینیک‌ها

رفع مسئولیت: این محتوا برای آگاهی بیشتر شما است که از منابع کلینیکی و پزشکان معتبری تهیه شذه است ولی جایگزین مشاوره‌ و تشخیص پزشکی، دندانپزشکی یا کلینیکی نیست/ اعتماد شما بر تمامی اطلاعات یا محتوای ارائه شده در این راهنما منحصرا برعهده خودتان است/ و هیچ‌گونه پشتیبانی در مورد خدمات پزشکی، روش، محصول، عقیده، متخصص یا پزشک در این وب‌سایت ارائه نمی‌شود.

‫5 دیدگاه ها

 1. سلام آدرس این مطب و شماره تماس این مطب ک کاشت یکروزه انجام میده رو میشه برام بفرستید

 2. ب اطلاعاتی که بر ایمپلنت دندان و فیلم روش بدون پانچ دیدم تونستم برای انجام ایمپلنت 100 درصد تصمیم بگیرم و انجام ددادم.از کلینیک ها بابت اطلاعات کامل ممنون

 3. من دو تا دندون داشتم که به علت پوسیدگی زیاد بعد از ترمیم چند ساله شکسته بود و اذیتم می کردم
  تصمیم کردم به خاطر مراسم عروسیم این دوتا دنونمو با روش ایمپلنت فوری دندانی جایگزین کنم
  توی یه جلسه که خیلی طول کشید دکتر به خوبی انجام داد البته قبلش چندتا عکس از دندونام گرفته بودم و استخون فکمو بررسی کرده بود

  1. سلام خسته نباشید,من چندسال پیش دندون جلوموایملنت کردم اما بعدیه مدت میفته تاحالاچن بارعوضش کردم بازم افتاده حالابایدچیکارکنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + پانزده =