نازایی،بارداری و جنسی

آیا استفاده از طب سوزنی در طی چرخه‌های لقاح خارج از رحم مؤثر است؟

استفاده از طب سنتی چینی و طب سوزنی به‌عنوان یک روش درمانی طبیعی جانبی در کنار لقاح خارج از رحم در قسمت‌هایی از جهان به حقیقت پیوسته است و انجام می‌شود.

طب سوزنی در در درمان لقاح خارج از رحم

این مقاله برخی مسائل و مشکلات آزمایش کردن طب سوزنی بر روی بیماران واقعی را توضیح می‌دهد. همچنین برخی فواید و نتایج مثبت مطالعات علمی که ممکن است باعث ایجاد علاقه نسبت به این روش شده و برخی نتایج غیرقطعی را ارائه داده و علت آن را شرح می‌دهد. این مقاله به توضیح اختلاف‌نظرها و پایه‌های علمی این روش در جامعه امروزی می‌پردازد.

کسانی که به این موضوع علاقه دارند احتمالاً از شنیدن این خبر خوشحال خواهند شد: اخیراً مطالعاتی در مورد تأثیر طب سوزنی در بهبود چرخه‌های درمانی لقاح خارج از رحم انجام‌شده است.

در دنیای غرب، استانداردی که برای تحقیقات و مطالعات پزشکی در نظر گرفته می‌شود که شامل نتایج و آماری است که کاملاً قطعی بوده و از یک گروه کنترل انتخاب‌شده به‌صورت تصادفی، باشد.

نتیجه مطالعات و تحقیق دانشمندان در تاثیر طب سنتی در درمان بیماری ها

این مطالعه به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که گروه یا گروه‌هایی از بیماران برای به کار بردن روش‌های مداخله‌گر در نظر گرفته‌شده و گروه دیگر از هیچ‌گونه درمان استفاده نکنند و به‌عنوان گروه کنترل انتخاب شوند.

در صورت مطالعه بر روی یک روش، دارو یا تجهیزات پزشکی جدید، معمولاً گروه کنترل درمان استاندارد دریافت کرده تا نتایج آن با استفاده از روش مداخله‌گر جدید مورد مقایسه شود. شرکت‌کنندگان باید در یک فرآیند انتخاب اتفاقی در گروه‌های مختلف تقسیم شوند.

این بدین معناست که محققان و دیگر متصدیان مطالعه و تحقیق نباید از نحوه توزیع افراد در گروه‌ها خبر داشته باشند. این عدم آگاهی از به وجود آمدن خطای ناخواسته در نتایج جلوگیری می‌کند.

زمانی که طب سوزنی به‌عنوان یک روش آزمایشی بر روی گروه کنترل اتفاقی انجام شود، اصل و اساس آزمایش دچار مشکل می‌شود. طب سوزنی سنتی چینی از روش‌های استاندارد و از پیش تعیین‌شده برای درمان بیماری استفاده نمی‌کند.

این را بخوانید:
ناباروری و درمان آن با استفاده از طب سوزنی و چینی

می‌توان گفت زمانی که قرص و داروها را می‌توان برای بسیاری از بیماران با بیماری مشابه استفاده کرد، ولی یافتن گروهی از بیماران که علائم و نشانه‌های مشابه را داشته باشند تا بتوان دقیقاً از نقاط یکسان طب سوزنی برای آن‌ها در یک‌زمان و در یک دوره زمانی ثابت، استفاده کرد، بسیار سخت و مشکل است.

لقاح خارج از رحمطب سوزنی چگونه در درمان لقاح خارج از رحمی کمک می کند؟

شرایط و بیماری هر بیمار نشان‌دهنده تغییر طبیعت اساسی‌ترین ماده بدن یعنی نیروی چی است و طبیعتاً پس از انجام چند جلسه درمانی، حتی برای بیمارانی با علائم و نشانه‌های یکسان، ممکن است از نقاط طب سوزنی متفاوتی استفاده گردد.

علاوه بر این مشکلات، هرگونه مطالعه و آزمایش بالینی طب سوزنی شامل تشخیص بیماری با روش‌های موجود در طب سنتی چینی نمی‌باشند.

بیماران ممکن است بر اساس تشخیص بیماری با روش‌های معمول و رایج برای آزمایش انتخاب شوند و سپس با استفاده از نقاط طب سوزنی استانداردشده که ممکن است مناسب بیمار نباشند، مورد درمان قرار گیرند و توجهی به تشخیص بیماری در روش‌های طب سنتی چینی نشود.

باوجود تمام این موارد، مطالعات و تحقیقات مختلفی بر روی تأثیر انجام طب سوزنی بر روی برخی نقاط رایج، قبل، بعد و در حین انتقال جنین انجام‌شده است. موفقیت‌آمیز بودن این مرحله جهت موفقیت کل چرخه لقاح خارج از رحم بسیار ضروری است و به کاشت لقاح وابسته است.

انجام آزمایشی که مشخص کند آیا استفاده از طب سوزنی در نقاط مشخص که در تئوری طب چینی برای بهبود عملکرد کلی در نظر گرفته می‌شوند، واقعاً قادر به بهبود نتیجه لقاح خارج از رحمی در مقایسه با گروه کنترل که این روش درمانی بر رویشان انجام‌نشده است، است یا خیر، منطقی و مفید به نظر می‌رسد.

در برخی از مطالعات سعی شده است از سوزن‌های طب سوزنی غیرواقعی به‌عنوان یک روش و ابزار جایگزین، یا از نقاط طب سوزنی غیر مرتبط برای درمان بیماری و بهبود اندام‌های تولیدمثل، برای گروه کنترل استفاده گردد.

نتایج مثبت مطالعات انجام‌شده

در میان مطالعات انجام‌شده، 3 مورد از آن‌ها نتایجی مثبت به همراه داشتند. روش مطالعه آن‌ها مشابه و قابل‌مقایسه بود و در آن‌ها از نقاط طب سوزنی در طب سنتی چینی قبل و در روز انتقال جدید در چرخه لقاح خارج از رحم (1،2 و 3) استفاده شد.

این را بخوانید:
طب سوزنی در درمان ناباروری شانس موفقیت لقاح خارج از رحم را افزایش می دهد

نتایج افزایش تعداد بارداری در گروه موردمطالعه که از طب سوزنی در کنار لقاح خارج از رحم استفاده می‌کردند را نشان می‌دادند. تمام گروه محققین این مطالعه عنوان کردند که طب سوزنی موجب افزایش گردش خون در سرخ رگ‌های رحم شده و به مطالعات قبلی در مورد جریان خون در شریان‌های داخل رحم در طول انجام طب سوزنی به‌عنوان شواهد، اشاره کردند. این مکانیزمی بسیار مهم است چراکه جریان و تأمین مواد مغذی از طریق سرخ رگ موجود در رحم باعث ایجاد شرایط هنر برای کاشت جنین در رحم می‌گردد.

همچنین مرورهای سیستماتیکی موجود است که نتایج مثبت آن را تأیید می‌کنند. مرور سیستماتیک چندین آزمایش بالینی که همه آن‌ها از روش‌ها و مداخله یکسان استفاده کرده‌اند را در نظر گرفته و آن را با گروه کنترل که هیچ‌گونه مداخله‌ای بر روی آن‌ها صورت نگرفته است، مقایسه می‌کنند.

هدف از این مرور و بازبینی شناسایی وجود هرگونه انحراف و جهت‌گیری در این مطالعات و تحقیقات انجام‌شده و نتایج آن‌ها است. دو مرور سیستماتیک انجام‌شده نشان‌دهنده بالاتر بودن میزان تولد در میان بیمارانی که از طب سوزنی و لقاح خارج از رحمی استفاده کرده‌اند، می‌باشند. بااین‌حال تمام مطالعات و بازبینی‌های انجام‌شده در مورداستفاده از طب سوزنی در کنار لقاح خارج از رحم بر روی بیماران نتایج مثبت در بر نداشتند.

لقاح خارج از رحم یک مطالعه با نتیجه غیر مثبت و چند برآورد منفی در مورد مکانیزم عملکرد

آزمایشی بالینی دیگر که از روش مشابه به سه آزمایش قبلی گفته‌شده استفاده کرده است، به نتایجی کاملاً متفاوت دست‌یافت. محققان آزمایش چهارم قادر نبودند به‌طور دقیق در مورد میزان بارداری در گروهی که از طب سونی استفاده کردند نسبت به گروه کنترل، نتیجه‌گیری کنند.

یکی از بازبینی‌های سیستماتیک که قبل‌تر به آن اشاره شد نیز بیان کرده بود که نمی‌توان گفت که آیا اثر مثبت طب سوزنی به دلیل اثر دارو نمایی آن است یا خیر.

این مسئله به این معنی می‌تواند باشد که ممکن است تأثیر روانی این روش به‌جای تأثیر بیولوژیکی آن، بر روی نتایج اثر گذاشته و نتایج را در مورد گروهی که بر روی آن‌ها از طب سوزنی استفاده شد، تغییر داده باشد.

تمام آنچه گفته شد به چه معناست؟

نتایج مطالعات کمی گیج‌کننده هستند. محققان آزمایش‌ها و مطالعات که هیچ‌گونه اثر مثبت در طب سوزنی نیافتند می‌گویند که آن‌ها مقیاس مطالعه را به‌اندازه کافی بزرگ در نظر نگرفته‌اند که نتایج مثبت در آمار و ارقام قابل‌مشاهده باشد.

این را بخوانید:
طب سوزنی برای باروری به صورت طبیعی چگونه انجام می شود؟

همچنین بحث‌وجدل زیادی در جامعه متخصصین طب سنتی چینی و جامعه علم پزشکی در مورد چگونگی عملکرد طب سوزنی و همچنین و اینکه آیا واقعاً این تأثیر به دلیل تصورات بیمار است یا آنکه اثر بیولوژیکی بر روی بیمار دارد، اختلاف و بحث‌های بسیاری وجود دارد.

شواهد بسیاری نشان از تأثیرگذاری بیولوژیکی طب سوزنی بر روی بدن دارند ولی بااین‌حال نظر قطعی در مورد آن نمی‌تواند و ترجیح بر آن است که این مسئله مورد بازبینی قرار گیرد.

روش طب سنتی چینی در کشور چین بسیار رایج است. در آنجا گزارش‌ها شخصی معیار مناسب بودن این روش هستند نه مطالعات و مقایسات انجام‌شده در غرب.

برخی از طرفداران طب رایج در چین علیه طب سوزنی جبهه گرفته‌اند چراکه روش طب سنتی چینی از دیدگاه طب و علم پزشکی درک نشده است و درنتیجه آن را غیرعلمی می‌پندارد.

بااین‌حال شواهدی وجود دارند که استفاده از طب سنتی چینی در کنار روش‌های درمانی معمول رایج را مؤثر می‌دانند و آن را تأیید می‌کنند. به‌هرحال هر چیزی که باعث شود مریض نتیجه بهتری از درمان بگیرد، خوب است.

لقاح ویکی پدیا فارسی

وب‌سایت کلینیک‌ها

رفع مسئولیت: این محتوا برای آگاهی بیشتر شما است که از منابع کلینیکی و پزشکان معتبری تهیه شذه است ولی جایگزین مشاوره‌ و تشخیص پزشکی، دندانپزشکی یا کلینیکی نیست/ اعتماد شما بر تمامی اطلاعات یا محتوای ارائه شده در این راهنما منحصرا برعهده خودتان است/ و هیچ‌گونه پشتیبانی در مورد خدمات پزشکی، روش، محصول، عقیده، متخصص یا پزشک در این وب‌سایت ارائه نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.