اثر لیزر خانگی موهای زائد به چه صورت است و این روش تا چه حد می تواند موثر باشد؟

برای بررسی اثر لیزر خانگی بهتر است پیش از هر چیز به داده‌های مطالعات انجام شده در این زمینه نگاهی بیندازیم:

بررسی اثر لیزر خانگی بر حذف موهای زائد

مطالعه اول، بررسی اثر لیزر خانگی ، کاهش 59 درصدی موهای زائد برای 36 خانم

در این مطالعه 36 زن تحت مطالعه قرار گفتند.

تمامی این افراد پوستی با درجه روشنایی 1 تا 4 در مقیاس فیتزپاتریک داشتند به این معنی که رنگ پوست آن‌ها از سفید تا قهوه‌ای روشن متغیر بود.

منطقه‌ای که تحت درمان قرار گرفت زیر بغل بود. شرکت کنندگان درمان خود را با لیزر دیودی 5 تا 6.4 ژول بر سانتی متر انجام دادند.

پیش و پس از هر جلسه درمانی نیز تصاویر و ارزیابی‌هایی از پوست و شرایط موهای زائد انجام می‌شد و این کار تا 3 ماه پس از آخرین جلسه درمانی نیز ادامه یافت.

نتایج به دست آمده از این مطالعه بسیار جالب توجه بود. کسانی که تحت درمان لیزر خانگی قرار گرفته بودند کاهش 59 درصدی تراکم موهای زائد را در طول دوره درمان گزارش کرده بودند.

همچنین 77 درصد از آن‌ها کاهش تراکم مو را از حالت متوسط به حالت کم تراکم در ناحیه زیر بغل توصیف کردند.

البته پس از گذشت 3 ماه، موهای از بین رفته دوباره رشد کرده که باعث شد کاهش تراکم دائم موها 29 درصد ارزیابی شود. نتایج این مطالعه در یک دوره 16 هفتگی در این نمودار قابل مشاهده است:

اثر لیزر خانگی
محور عمودی نشان دهنده درصد تراکم موهای کاهش یافته است و محور افقی طول مدت زمان را بر اساس هفته‌ها به نمایش می‌گذارد.

خط آبی رنگ نشان دهنده تعداد موها است، خط قرمز کلفتی و خط خاکستری، رنگ موها را نمایش می‌دهند. از داده‌ها نتایج بسیاری می‌توان گرفت و در مورد آن بحث‌های زیادی می‌توان انجام داد که خارج از بحث این مقاله است

مطالعه شماره 2 در بررسی اثر لیزر خانگی ، 65 درصد کاهش تراکم مو در طول مدت 12 ماهه درمان

در این مطالعه 12 فرد بالغ شرکت کردند.

پوست این افراد در درجه 1 تا 4 در مقیاس فیتزپاتریک قرار داشت. یعنی آن که پوست آن‌ها از سفید تا قهوه‌ای روشن متغیر بود. این افراد لیزر درمانی خانگی را بر روی 4 ناحیه از بدن خود انجام دادند.

این را بخوانید:
لیزر خانگی و آی پی ال برای کاهش تراکم موهای زائد چطور عمل می کنند؟

یکی از نواحی به عنوان ناحیه کنترل بدون درمان رها کرده شد، 3 ناحیه دیگر نیز با تعداد تکرارهای متفاوت تحت درمان قرار گرفتند.

این شرکت کنندگان 8 ماه تحت درمان قرار گرفتند.

تعداد موهای موجود در پوست در ناحیه تحت درمان نیز پس از هر جلسه درمانی و تا 12 ماه پس از آخرین جلسه درمانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان می‌داد که با گذشت 12 ماه پس از آخرین جلسه درمان، 86 درصد از افراد تحت مطالعه همچنان کاهش مویی بیشتر از 30 درصد را تجربه می‌کردند.

38 درصد از آن‌ها البته کاهش موی بیش از 80 درصد را گزارش کردند. مهم‌تر از همه آن است که 31 درصد از بیماران حذف کامل موهای زائد را مدعی بودند.

مطالعه نشان می‌دهد که هر چه میزان قدرت لیزر مورد استفاده بیشتر باشد، نتایج حاصل نیز بهتر و رضایت بخش تر می‌شوند. نموداری که در زیر مشاهده می‌کنید، نسبت کاهش تراکم موهای زائد متناسب باقدرت لیزر مورد استفاده را نشان می‌دهد.

تعداد موها در قیاس با شدت نور لیزردر این نمودار محور افقی نشان دهنده درصد تراکم کاهش یافته موهای زائد است و محور افقی میزان قدرت لیزر مورد استفاده برای درمان را بر حسب واحد ژول بر سانتی متر مربع نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه در این نمودار آن است که حداقل قدرت لیزری که در این مطالعه به کار گرفته شده است از حداکثر توان لیزری که در مطالعه شماره 1 مورد استفاده قرار گرفته بود، بیشتر می‌باشد.

احتمالاً به این علت است که در مطالعه شماره دو نتایج بسیار قابل توجه تر از مطالعه اول بودند. این مسئله می‌تواند به معنی تأیید کامل تأثیر مستقیم ارتباط قدرت لیزر با تراکم موی کاهش یافته است.

مطالعه شماره 3 برای بررسی اثر لیزر خانگی ، کاهش 36 درصدی تراکم مو در 10 بزرگ سال

ا

ین مطالعه بر روی 10 فرد بالغ صورت گرفت.

دستگاه مورد استفاده در این مطالعه برای حذف موهای زائد آی پی ال بود و بر خلاف مطالعات قبلی از لیزر دیودی استفاده نشد.

همه بیماران پوست‌هایی با درجه روشنایی 1 تا 4 در مقیاس فیتزپاتریک داشتند به این معنی که پوست افراد شرکت کننده در مطالعه از سفید تا قهوه‌ای روشن متغیر بود.

افراد تحت مطالعه 4 تا 6 جلسه درمانی به صورت یک هفته در میان دریافت کردند. محلی که تحت درمانی قرار می‌گرفت، شرایط و محدودیت خاصی نداشت و در هر جای بدن به غیر از صورت درمان به صورت آزمایشی انجام گرفت.

این را بخوانید:
ایمنی دستگاه لیزر خانگی و آی پی ال برای حذف موهای زائد به چه صورت است؟

ارزیابی تراکم موها شمارش تعداد موهای زائد در محل درمان در هفته 4 ام و 12 پس از آخرین جلسه درمانی انجام گرفت.

کاهش تراکم اصلی موهای زائدی که در این مطالعه به دست آمد 36 درصد پس از 4 هفته و 10 درصد بس از 12 هفته گزارش شد.

همچنین عوارض جانبی مشاهده شده در این درمان بسیار کم و خفیف بودند. البته قدرت و توان نوری که در دستگاه آی پی ال در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است گزارش نشده و مشخص نمی‌باشد.

با توجه به مطالعات قبلی می‌دانیم که قدرت لیزر و یا نور مورد استفاده برای حذف موهای زائد ارتباط مستقیم با کاهش تراکم موهای پوست در محل مورد درمان دارد.

بنابراین با توجه به عدم گزارش جزئیات در مورد نحوه انجام آزمایش، می‌توان گفت که نتایج حاصل چندان جالب توجه و تحسین بر انگیز نبودند. یا حداقل می‌توان گفت که این نتایج بهتر از دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه نبوده‌اند.

مطالعه شماره 4 برای بررسی اثر لیزر خانگی ، کاهش تراکم 56 درصدی مو در 20 خانم

در این مطالعه 20 زن تحت آزمایش قرار گرفتند.

همه بیماران دارای پوستی با درجه روشنایی 1 تا 4 در مقیاس فیتزپاتریک بودند که به معنی تغییر رنگ پوست‌های شرکت کننده‌ها از سفید تا قهوه‌ای روشن می‌باشد.

محل‌هایی که در این مطالعه تحت درمان قرار گرفتند، زیر بغل، کشاله ران، پاها و ساعد بودند.

هر بیمار 3 جلسه درمانی را با کمک دستگاه‌های لیزر خانگی بر روی خود انجام داد که میان هر کدام از این جلسات درمانی 2 هفته فاصله بود.

شمارش تعداد موها، میزان رضایت از کاهش تراکم مو، عوارض جانبی و عکس برداری از محل تحت درمان به ترتیب پس از 1،3 و 6 ماه از گذشت آخرین جلسه درمانی انجام گرفت.

با جمع آوری داده‌ها مشخص گشت که تعداد موها از 37.8 تا 53.6 درصد در 6 ماه پس از آخرین جلسه درمانی کاهش یافته است.

این در حالی که بود که 25 درصد از بیماران سرخ شدگی موقت پوست و التهاب به عنوان عوارض جانبی را تجربه کرده بودند.

به علاوه ارزیابی میزان رضایت بیماران نشان می‌دهد که آن‌ها رضایت زیادی از انجام این روش درمانی داشتند. همه بیماران پس از این آزمایش اعلام کردند که اقدام به خرید دستگاه لیزر خانگی در آینده خواهند کرد.

مطالعه شماره 5 جهت بررسی اثر لیزر خانگی ، 73 بیمار با کاهش 44.3 درصدی تراکم مو در 2 هفته پس از آخرین جلسه درمان

در این مطالعه 73 بیمار تحت درمان لیزر درمانی خانگی قرار گرفتند که 67 مورد از آن‌ها توانستند به صورت موفقیت آمیز و به‌طور کامل در این مطالعه شرکت داشته باشند.
این را بخوانید:
دستگاه آی پی ال خانگی و لیزر، تصورات اشتباه ولی رایج در مورد آنها

همه بیماران درجه روشنایی پوستشان از 1 تا 4 در مقیاس فیتزپاتریک متغیر بود.

بنابراین روشنایی پوست آن‌ها از خیلی روشن تا متوسط و قهوه‌ای روشن تغییر می‌کرد. محل‌هایی که در این درمان مورد آزمایش قرار گرفتند، زیر بغل، زیر دست، پاها، خطوط بیکینی، کمر، شکم، سینه و صورت بود. تمام بیماران دو جلسه درمانی را خود بر روی نقاط مختلف بدنشان انجام دادند.

آمار و ارزیابی در هفته 2، 4 و 12 پس از آخرین جلسه خود درمانی انجام می‌گرفت.

بررسی نتایج نشان می‌داد که میزان کاهش تراکم مو 44.3 بوده است که پس از گذشت 2 هفته از آخرین جلسه درمانی مشاهده شده.

همچنین کاهش تراکم پس از گذشت 4 هفته از آخرین جلسه درمانی 33.6 درصد و پس از 12 هفته 32.3 درصد گزارش شده است.

کاهشتراکم مو پس از چند جلسه درمانیعوارض جانبی مشاهده شده در مطالعه همگی موقتی بودند که شامل سرخ شدگی پوست، تورم، ایجاد لکه‌های تیره رنگ، کاهش رنگ دانه پوست و تاول می‌شدند.

البته تمام این موارد حداکثر ظرف 12 هفته پس از آخرین جلسه درمان به‌طور کامل از بین رفتند

درصد وقوع عوارض جانبی لیزر درمانیدوره در نظر گرفته شده برای انجام مطالعه بر روی این بیماران که از لیزر درمانی برای درمان خود استفاده می‌کردند، کوتاه بود و تنها شامل دو جلسه درمانی می‌شد.

مشاهده میزان کاهش تراکم موی حاصل در صورتی که 6 تا 8 جلسه درمانی انجام می‌شد، می‌توانست در نوع خود جالب باشد.این تعداد جلسات درمانی، یعنی 6 تا 8 جلسه، تعداد جلساتی است که معمولاً توسط محققان برای بررسی میزان اثر گذاری لیزر درمانی در نظر گرفته می‌شود.

موزدایی ویکی پدیا فارسی

وب‌سایت کلینیک‌ها

رفع مسئولیت: این محتوا برای آگاهی بیشتر شما است که از منابع کلینیکی و پزشکان معتبری تهیه شذه است ولی جایگزین مشاوره‌ و تشخیص پزشکی، دندانپزشکی یا کلینیکی نیست/ اعتماد شما بر تمامی اطلاعات یا محتوای ارائه شده در این راهنما منحصرا برعهده خودتان است/ و هیچ‌گونه پشتیبانی در مورد خدمات پزشکی، روش، محصول، عقیده، متخصص یا پزشک در این وب‌سایت ارائه نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.