لمینت دندان

انجام لمینت دندان چینی (پورسلین) بدون نیاز به تراشیدن سطح دندان!؟

 نگاهی نو به دندانپزشکی زیبایی با ونیر یا لمینت دندان چینی بدون نیاز به تراشیدن دندان برای انجام آن

تصور افزودن موادی به دندانها منظور تغییر روشی که آنها ظاهر می شوند مبحث جدیدی برای حوزه دندانپزشکی نیست.

از قدیم، دندانها به چند روش یا شیوه برای استقرار و ابقای یک ماده بازسازی کننده که نوعاً یک پرکننده مانند:

لمینت دندان چینی (پورسلین) و روکش تاج دندان ترمیم شده است، آماده سازی می شوند.

نه انتها احیای دندان برای بازسازی مینای طبیعی از دست رفته یا خراب شده در اثر خسارتهای فساد دندان

یا آسیب های آن ضرورت دارد بلکه برای ایجاد فضایی جهت ترمیم زیبایی و کارکردی ضروری است.

هدف از این مقاله معرفی و ارائه درک واضحی از روش درمان زیبایی دیگر، لمینت دندان بدون آمادگی(no-prep)

یا لمینت دندان بدون آماده سازی (prep-less) است که برای ایجاد لبخندی زیبا هیچ نوع سوراخ و تراشی در دندان ایجاد نمی شود.

همچنین سعی براین است تا وضوح و درکی در حوزه های گیج کننده در رابطه با این کیفیت درمان لمینت دندان ارائه شود.

مهمتر از همه اینکه این روش، فرایند انتخاب موردی را بررسی می کند وقتی دندانپزشکی بدون آماده سازی بکار می رود و وقتی که آن کاربردی ندارد.

در نتیجه در کنار همه رویکردهای دارویی و دندانی، خطرات و مزایا و حالت های دیگری وجود دارند.

به کمک یک متخصص دندانپزشک مجرب در این تکنیکهای پیشرفته،

اهداف و درک شخصی خودتان می توانید تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما مناسبتر است.

نتراشیدن دندانها برای لمینت دندان: یک واقعیت یا دروغ مهمل؟

لمینت گذاری دندان بدون بسترسازی قبلی مفهومی است که عکس العمل ها و نظرات متعددی در بین دندانپزشکان در مورد آن وجود دارد.

برخی دندانپزشکان کاملاً بی اعتماد هستند به اینکه این لمینت ها بدون آمادگی دندان بتوانند استفاده از ترمیم های موثر را تسهیل کنند.

برخی دیگر به کارایی این لمینت های دندان محافظه کار قدیمی باور دارند و اثر هنری ظریف آنرا تایید می کنند.

این نظرات در مورد یک رویکرد جدید در دندانپزشکی زیبایی گسترده بوده و دلایل خوبی برای آنها وجود دارد.

مفهوم ترمیم های “additive only” بطور حسی سبب می شود که

دلیل متخصص بالینی برای دغدغه در مورد نگرش های حجیم، دندانهای فرم داده شده به سرعت به ذهن خطور کند.

متاسفانه برخی تکنیکهای بدون آمادگی بطور سنگین در محیط ترمیم هایی

با ظاهر ضخیم و حجیم نشان داده اند که موجب شکایت بین دندانپزشکان و نیز مشتریان می شوند.

و هنوز علیرغم این دغدغه ها، یک روند انکارناپذیر بین برخی دندانپزشکان زیبایی متبحر برای ادغام ترمیم های

“additive only” با آماده سازی minimal مینیمال(کم تهاجمی)

بلکه ترمیم های بدون آماده سازی دندان با مختصری از گزینه های درمانی ماندگار و رویکردهای دیگر ایجاد می شود.

در سالهای اخیر، پیشرفتهای جدید در تکنیک ها و مواد، منجر به یک نگاه تازه در احتمالات زیبایی شناسی برای گزینه لمینت دندان بدون آمادگی دندان شده اند.

موارد انجام شده توسط دندانپزشکان خوش ذوق و تکنسین های آزمایشگاه نتایجی ببار آورده است که

منجر به انطباق بیشترین استانداردها در دندانپزشکی زیبایی شده اند (شکل 1و2)⇓.

بخشی از تراز پیشرفته آموزش لمینت های دندان بدون آمادگی شامل جنبه مهم انتخاب موردی مناسب هستند.

هر موقعیتی به یک رویکرد بدون آمادگی نیازمند نیست اما وقتی این رویکرد انجام می شود

نتایج نه تنها ممکن است زیبا باشند بلکه ممکن است پایدار و برگشت پذیر باشند.


شکل 1-2

شکل1 و 2- فتوگراف های شرح دهنده یک مشکل مشترکی است که با لمینت دندان چینی بدون آماده سازی اصلاح شده است.

دقت کنید که لبخند اصلی جذاب است اما با لمینت دندان جدید بهتر هم می شود.


نمونه ها و نظریات: یک تغییر

ترویج و تایید لمینت های بدون آماده سازی دندان براساس الگوها و نظریات زیر پیش بینی می شود:

1- ضرورتی ندارد که ما دندانی را آماده سازی کنیم یا یک مرز ایجاد کنیم (که در اصطلاح دندانپزشکی حاشیه یا لبه گفته می شود).

دندانپزشکان بسیار ماهر می توانند یک روکش سفارشی طراحی کنند که درون دندان را به تناسب کوتاهی خط لثه پر می کند.

2- صرفنظر از دیگر فواید آشکار لمینت های بدون آماده سازی، آنها زیر بافت لثه قرار نمی گیرند.

این سبب حذف خطر ترمیم های دارای اثر منفی روی سلامت بافت پریودنتال (بافت لثه) می شود.

3- در بسیاری از موارد می توان از رویکرد “additive only” برای ایجاد ترمیم هایی با ظاهر خوشایند و نمایی طبیعی استفاده کرد بدون اینکه ساختار دندانی زمینه ای کاهش یابد.

4- مشتریانی که به دنبال روشی برای توسعه لبخندشان هستند احتمالاً یک رویکرد بدون آمادگی را

توسط یک دندانپزشک ماهر در موقعیتهایی جستجو کرده و بکار می برند که در آن، آنها نیاز به حذف تراکمی مینا ندارند.


شکل 3-4

به شکل 3 و 4- دقت کنید که بعد از درمان، افزایش طول دندانهای پیشین (جلویی) با ممانعت فضایی همراه است

و اینکه چگونه، آن اختلاف قابل توجهی در ظاهر یک لبخند ایجاد می کند.


موارد بالقوه انجام لمینت دندان بدون آمادگی

1- تعداد قابل توجهی از افرادی وجود دارند که به دلایل مختلف دندانهای نسبتاً کوچکی دارند؛

مثل علل خارجی از جمله خوردگی با اسید، فاکتورهای ژنتیکی که منجر به تشکیل دندانهای کوچک طبیعی و ایجاد فاصله بین آنها می شوند،

اختلاف بین اندازه فک و اندازه دندان، اینها تعداد دلایل کمی بودند که ما در اینجا نام بردیم.

این نمونه ها همگی کاندیدهای بالقوه ای برای ترمیم های بدون آمادگی هستند (شکل 3 و 4).

2- موارد ارتودنسی که شامل خارج ساختن دندانها برای حل مساله پرفشار هستند نوعاً

منجر به فرمهای قوس باریکی برای دندانهایی می شوند که گهگاه به سمت داخل انحراف پیدا کرده اند.

3- دندانهای ساییده شده کوتاه، لبخندی ایجاد می کنند با محدوده ای از دندان قابل مشاهده که

می تواند برای آن کسانیکه دندانهایشان را از طریق سایش از پا درآورده اند زمان را به عقب برگرداند.

4- لبخندهای ظریف: بسیاری از اوقات دندانهایی که در لبخند مشخص می شوند داخل دهان قرار گرفته و از جلو قابل مشاهده نیستند.

5-دندانهایی که لازم است بیشتر دیده شوند ولی بر اثر وجود یک مشکل،

بطور مثال وقتی بزرگ بودن لب ها بر آنها غلبه می کند یا دندانهایی که نسبت به لبخند برای دیده شدن بسیار کوچک هستند قابل مشاهده نیستند.

6- دندانهایی که به لحاظ ژنتیکی بدشکل هستند:

دندانهای نیش کناری شرایط بسیار متداولی هستند که در آن یک یا دو دندان بلافاصله پس از دو دندان نیش فوقانی بسیار کوچک و بدشکل هستند.

وقتی هیچ لمنت دندانی بدون آمادگی در آنها استفاده نشده باشد

در حالیکه لمینت های بدون آمادگی می توانند تغییرات بسیار مثبتی ایجاد کنند.

چند موقعیت وجود دارد که انجام لمینت بدون آمادگی نمی توانند کارایی لازم را داشته باشند.

مواردی که دربردارنده موقعیتهای دندانی نامناسب هستند، ناهمخوانی های بزرگ در موقعیت ریشه،

ارتباط گزش ضعیف یا یک پروفایل ظاهری ضعیف،

در اینصورت برخی از اشکال درمان ارتودنسی برای جابجایی مکانیکی دندانها مورد نیاز هستند.

اگر درمان ارتودنسی به شکست بینجامد برخی گزارشات آماده سازی دندان ممکن است برای ایجاد خطاهای حدسی همترازی مناسب مورد نیاز باشند.

وقتی روکشها برای استتار مواضع دندانی بدشکل بکار می روند این عمل باید همراه با درکی از درجه محدودیتها و ریسکها همراه باشد.

هر لبخندی با روکش بدون آمادگی، زیبا نخواهد بود.

دندانهایی که نسبتاً بزرگ هستند یا در جلوی موضع لبخند قرار می گیرند نوعاً لایه دیگری روی خودشان نمی پذیرند.

در این موقعیتها تصمیم گیری دقیق با همکاری دندانپزشکان، برای کشف گزینه های دیگری که

ممکن است دربردارنده بسترسازی دندان یا عملیات ارتودنسی باشند الزامی هستند.

هیچ جایگزینی برای ذوق و استعداد یک دندانپزشک و متخصص تکنیکهای زیبایی متنوع وجود ندارد.

این مهارتها همراه با درک روشنی از اهداف فردی و تعیین نیازهای بالینی با ارزیابی تشخیصی کلی بدست می آیند.

که برای اطمینان از یک لبخند زیبا و موفق ویژه و حیاتی هستند.

تست لبخند شما: مزیت دیگر لمینت های دندان بدون آمادگی

اجرای یک لمینت پورسلین می تواند اعتماد بیمار را به خود جلب کند

زیرا وقتی دندانها بطور دایم از دست می روند هیچ راه برگشتی برای استفاده از لمینت وجود ندارد.

با لمینت های بدون آمادگی، فرایند برگشت پذیر است.

(گرچه حذف آنها کار آسانی نیست و با استفاده از یک لیزر بهتر انجام می شود) و عملاً بی خطر هستند.

اگر یک بیمار روکش بدون آمادگی را انتخاب کند یک دندانپزشک بسیار ماهر می تواند

هنرمندانه الگوهای اصلی را که با دست تراشیده است جهت پیش نمایش و تست لبخند بیمار طراحی نماید.

در این فاز الگو، تغییرات می توانند با مواد دندانی رنگ شده ایجاد شوند

و آنها را بصورت یک طرح اولیه برای تکنسین آزمایشگاه که روکشهای نهایی را می سازد ایجاد کنند.

در حالیکه این رویکرد یکسان می تواند برای روکشهای سنتی بکار رود.

اختلاف آنها با روکشهای بدون آمادگی در حقیقت این است که الگوها به آسانی قابل حذف بوده و لبخند اصلی بیمار تغییر نمی کند.

پیش نمایشی از جذابیت های آینده:

بعد از بحث درمورد اهداف و پیامدهای پیش بینی شده توسعه لبخند، سوابق تشخیصی قبل از شروع هر ترمیم درمانی گردآوری می شوند.

یک آنالیز لبخند جامع به منظور همگردانی و گردآوری اطلاعات در مورد کارکرد

و سلامت همه ساختارهای دندانی شامل لب های احاطه کننده دندانها و طرحهای ظاهری هستند.

گهگاه یک لبخند ساختگی بصورت پیش طرح تقریبی در تلاش برای تعیین امکانپذیری و سهولت یک رویکرد بدون آمادگی طراحی می شود.

نمونه های اصلی موجب ارزیابی نتایج در مواد موقتی می شوند قبل از اینکه حتی روکشهای نهایی را ایجاد کنند.

این در جایی است که درک شکل دندانهای طبیعی و طرحها و فرمها سبب می شوند یک دندانپزشک زیبایی، تغییراتی ضروری برای ارائه لبخندی ظاهری اعمال کند.

مرحله الگوبرداری موجب می شود افراد با طراحی لبخند خود درگیر شوند.

آنها می توانند با دندانپزشکان برای ارائه بازخوردی روی شکل، اندازه و حتی رنگ دندانهای جدیدشان تعامل کنند.

طرحهای اصلی به مدت چند هفته بصورت تحریک شده تست می شوند درحالی که لمینت های چینی نهایی نسخه برداری می شوند (شکل 5 و 6).

وقتی تکنسین آزمایشگاه ترمیم های چینی را ساخت،

نمونه های اصلی برکنار می شوند و لمینت های نهایی مستقیماً به مینا در سطح جلویی دندان متصل می شوند.

آنگاه لمینت دندان چینی به دقت فرم داده می شود و طبق طرح دندانهای طبیعی پرداخت می گردد (شکل7).


شکل 5

شکل5- فتوگراف نمایش دهنده عدم تناسب اندازه دندان، بدرنگی دندان و مثلث سیاه بین دندانهای جلویی.


شکل 6

شکل6- فتوگراف نمایش دهنده طرحهای اصلی تست لبخند برای ارزیابی تغییرات پیشنهادی با رویکرد لمینت پورسلین بدون آمادگی قبل از نهایی کردن آنها.


شکل 7

شکل7- فتوگراف نمایش دهنده لمینت دندان چینی نهایی


نتیجه گیری:

همه موارد نشان داده شده در این مقاله مطلقاً بدون آماده سازی دندانها کامل می شوند.

گرچه تکنیکهای “افزودنی تنها” نمی توانند در هر مورد استفاده شود،

روکشهای بدون آمادگی باید بخاطر مزایایشان مورد توجه قرار گیرند بویژه در جایی که آنها ممکن است بطور کلی یا جزئی بکار روند.

یک رویکرد بدون آمادگی نیازمند مهارت خاص و آموزش، به همراه حساسیت شدید به فرم دندانهای طبیعی است.

آنهایی که می خواهند این رویکرد را بعنوان یک گزینه کشف کنند باید با دندانپزشکی مشورت کنند که

گواهینامه و تجربه او نشان از درک او از این گزینه تکنیکی حساس داشته باشد.

هر چه بیشتر، دندانپزشکی مثل پزشکی در حال یافتن روشهای جدیدی است تا حد ممکن محافظه کارانه و محتاطانه تر باشد و بهترین نتایج ممکن را ارائه دهد.

لمینت های بدون آمادگی روشی برای اصلاح و توسعه لبخند بدون نیاز به سوراخ کاری مینای دندان سالم هستند.

سوالاتی که شما باید از دندانپزشک بپرسید

آیا من مناسب انجام عمل لمینت گذاری دندان با رویکرد بدون آمادگی یا دیگر رویکردهای بدون خطر هستم؟

آیا شما می توانید لمینت های دندان نمونه برای من ایجاد کنید تا من تست کنم که لبخند جدید من با روکش چگونه خواهد بود؟

منبع
Dr. Dennis J. Wells

وب‌سایت کلینیک‌ها

رفع مسئولیت: این محتوا برای آگاهی بیشتر شما است که از منابع کلینیکی و پزشکان معتبری تهیه شذه است ولی جایگزین مشاوره‌ و تشخیص پزشکی، دندانپزشکی یا کلینیکی نیست/ اعتماد شما بر تمامی اطلاعات یا محتوای ارائه شده در این راهنما منحصرا برعهده خودتان است/ و هیچ‌گونه پشتیبانی در مورد خدمات پزشکی، روش، محصول، عقیده، متخصص یا پزشک در این وب‌سایت ارائه نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × سه =