همکاری با پزشکان

در حال حاضر با تعداد محدودی پزشک یا کلینیک تخصصی در تهران جهت معرفی خدمات آنها با سیستم بازاریابی اینباند و اوتباند همکاری می‌کنیم.

همچنین می‌توانید در خصوص مشاوره، ساخت کمپین‌های لازم معرفی خدمات خود، ساخت اپلیکیشن اختصاصی جهت معرفی خدمات خود تماس بگیرید.

09198040582 تماس با مدیر وب‌سایت کلینیک‌ها