تماس پزشکان برای درج تجربیات و دریافت خدمات ارتباطی از وب سایت کلینیک ها

تلفن تماس برای ارتباط پزشکان با ما: 02177732631  09198040582

پزشکان متخصص طب غربی، طب سنتی و طب سوزنی می توانند با درخواست در فرم تماس زیر، تجربیات پزشکی درمانی و زیبایی خود را در قابل متن شرح کامل در مورد فرد تحت درمان یا زیبایی به همراه فیلم یا فایل صوتی و عکس برای ما ارسال کنند تا در صفحه ای به نام نویسنده پزشک این اطلاعات قرار داده شود و مخاطبان وب سایت کلینیک ها بتوانند از این مطالب آگاه شوند.

بستن